Стих на Денот – Maтеј 9:38

Стих на Денот – Maтеј 9:38

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

27 ноември 2014
Стих на Денот

Молете Го Господ во Чија надлежност е жетвата, да испрати повеќе жетвари да ја соберат жетвата од Неговата нива.“

Maтеј 9:38 MNT