Стих на Денот – Maтеј 6:3-4

Стих на Денот – Maтеј 6:3-4

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

03 јануари 2015
Стих на Денот

А ти, кога ќе даваш милостини, твојата лева рака да не знае што дала десната;
нека бидат дискретни твоите милостини, а твојот небесен Татко, Кој го гледа и тоа што е тајно, ќе те награди јавно.“

Maтеј 6:3-4 MNT