Стих на Денот – Maтеј 5:16

Стих на Денот – Maтеј 5:16

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

07 јануари 2015
Стих на Денот

Така и вие бидете светлина пред луѓето, нека видат добри дела во вас, па ќе Го слават вашиот небесен Татко.“

Maтеј 5:16 MNT