Стих на Денот – Maтеј 22:37

Стих на Денот – Maтеј 22:37

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

20 ноември 2014
Стих на Денот

Исус му одговори: „Сакај Го Господ, својот Бог, со сето срце, со сета душа и со сиот разум“.

Maтеј 22:37 MNT