Стих на Денот – 2 Солунјаните 3:5

Стих на Денот – 2 Солунјаните 3:5

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

06 октомври 2014
Стих на Денот

Се молам Господ да ви ги насочува срцата кон исполнување со љубов, онака како што Бог е полн со љубов, и кон трпеливост, онака како што Христос е трпелив.

2 Солунјаните 3:5 MNT