Стих на Денот – 2 Коринтјаните 9:15

Стих на Денот – 2 Коринтјаните 9:15

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

23 ноември 2014
Стих на Денот

А сите ние сме Му благодарни на Бог за Неговиот дар што со зборови не може да се искаже. Павле зборува за овластувањата што ги има од Бог

2 Коринтјаните 9:15 MNT