Стих на Денот – 1 Јован 2:5-6

Стих на Денот – 1 Јован 2:5-6

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

19 јануари 2015
Стих на Денот

Само тој што се придржува до Неговото Слово има совршена љубов спрема Бог, и по тоа ќе се знае дека сме Божји луѓе.
Оној што тврди дека е Божји човек, треба да го следи примерот на Исус.

1 Јован 2:5-6 MNT