Стих на Денот – 1 Коринтјаните 13:2

Стих на Денот – 1 Коринтјаните 13:2

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

02 јануари 2015
Стих на Денот

И да имам дарба да пророкувам, да ги знам сите тајни, да го имам собрано целото знаење, да имам вера што може планини да преместува, а немам љубов – не вредам ништо!

1 Коринтјаните 13:2 MNT