Стих на Денот – Јован 6:35

Стих на Денот – Јован 6:35

28 август 2014
Стих на Денот

Исус им рече: „Јас сум животодавниот Леб! Оној што доаѓа кај Мене никогаш нема да огладни и оној што верува во Мене никогаш нема да ожедни.

Јован 6:35 MNT