Стих на Денот – Марко 8:34-35

Стих на Денот – Марко 8:34-35

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

14 јануари 2015
Стих на Денот

Тогаш Исус ги повика Своите ученици и народот поблиску до Себе и им рече: “Тој што сака да стане Мој следбеник треба да се откаже од своите себични амбиции, да си го понесе својот крст и да тргне по Моите стапки.
Зашто, секој што сака да си го запази животот само за себе – ќе го загуби; а ако Ми го посвети Мене и на Евангелието – ќе го зачува.

Марко 8:34-35 MNT