Стих на Денот – Ефесјаните 2:8-9

Стих на Денот – Ефесјаните 2:8-9

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

02 декември 2014
Стих на Денот

Бог, кога поверувавте, ве спаси поради Својата милостива благонаклоност спрема вас. Спасението не е по ваша заслуга, тоа е Божји дар.
Никој не го заработил, па да може да се фали.

Ефесјаните 2:8-9 MNT