Стих на Денот – Евреите 6:10

Стих на Денот – Евреите 6:10

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

29 октомври 2014
Стих на Денот

Бог не е несправедлив и нема да заборави колку напорно работевте за Него, колку љубов покажавте спрема Него, помагајќи им на другите христијани и порано, а и сега.

Евреите 6:10 MNT