Стих на Денот – Галатјаните 6:8

Стих на Денот – Галатјаните 6:8

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

12 септември 2014
Стих на Денот

Тој што живее само за сопственото тело, ќе ожнее смрт, а кој живее за Духот, од Него ќе добие вечен живот.

Галатјаните 6:8 MNT